PCexpres, s.r.o.
Osadná 11
831 03 Bratislava

IČO: 46136606
DIČ: 2023250680
IČ DPH: SK2023250680
Bankové spojenie:
SK51 0900 0000 0006 3540 4375

Spoločnosť zapísaná v OR okresného súdu Bratislava 1, odd. SRO, vložka číslo 72506/B.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272172, 02/58272104

Tel. a e-mail kontakt:

02/20 60 00 60
eshop@pcexpres.sk


    Po kliknutí na "Poslať" súhlasíte s podmienkami automatického Google RECAPTCHA overenia, následne sa zobrazí potvrdenie odoslania správy.