Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru) bez udania dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci je podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľovi pri svojej platbe.

Spotrebiteľ odoslaním formulára potvrdzuje správnosť údajov.

Týmto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov od zmluvy uzatvorenej s predávajúcim:

PCexpres, s. r. o.
Osadná 11
831 03 Bratislava
IČO: 46136606
DIČ: 2023250680
IČ DPH: SK2023250680
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 72506/B

Formulár pre vrátenie


    Kontaktné údaje na naše pobočky nájdete TU.

    Po kliknutí na "Poslať" súhlasíte s podmienkami automatického Google RECAPTCHA overenia, následne sa zobrazí potvrdenie odoslania správy.