Všeobecné podmienky súťaže "Letná súťaž"

Organizátor súťaže:
PCexpres, s.r.o.
Osadná 11
831 03 Bratislava
prevádzkovateľ e-shopu eshop.pcexpres.sk (ďalej len "Organizátor").

Doba trvania súťaže:
Súťaž prebieha od 1.6.2024 do 31.8.2024.

Účasť v súťaži:
Účasť v súťaži je možná pre všetkých zákazníkov, ktorí počas doby trvania súťaže prinesú svoj telefón na vykúpenie do ktorejkoľvek našu pobočku. Každý vykúpený telefón predstavuje jeden hlas do súťaže. Organizátor môže odmietnuť vykúpiť akékoľvek zariadenie.

Ceny:
1. miesto: iPhone 14 128GB
2. miesto: 100€ kupón na náš eshop
3. miesto: 50€ kupón na náš eshop

Vyhlásenie víťazov:
Losovanie prebehne po skončení súťaže a výhercovia budú kontaktovaní do 15 dní od ukončenia súťaže. Hlavná cena bude odoslaná výhercovi na dobierku alebo ju môže vyzdvihnúť na akejkoľvek našej predajni, podľa dohody s výhercom. Kupón bude posielaný v elektronickej podobe na email a bude mať platnosť do konca roka 2024.

Podmienky účasti:

  1. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
  2. Každý účastník môže do súťaže prihlásiť neobmedzený počet telefónov, pričom každý vykúpený telefón predstavuje jeden hlas.
  3. Zamestnanci Organizátora a ich rodinní príslušníci sa nemôžu zúčastniť súťaže.

Pravidlá súťaže:

  1. Do súťaže budú zaradení všetci zákazníci, ktorí splnia podmienky účasti.
  2. Losovanie výhercov prebehne náhodným výberom za prítomnosti trojčlennej komisie.
  3. Výhercovia budú informovaní prostredníctvom emailu alebo telefónu uvedeného pri vykúpení telefónu.

Ochrana osobných údajov:
Účastníci súťaže týmto udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom účasti v súťaži, kontaktovania výhercov a doručenia výhier. Osobné údaje budú spracované v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Záverečné ustanovenia:

  1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie súťaže.
  2. Organizátor nenesie zodpovednosť za technické problémy, ktoré môžu vzniknúť pri zapojení do súťaže.
  3. Účasťou v súťaži účastníci súhlasia s týmito podmienkami a zaväzujú sa ich dodržiavať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na hotline@pcexpres.sk alebo telefonicky na čísle 02/20 60 00 60.